บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด


43/2 ถนนห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/2 ถนนห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยักซ์ ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*