บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด"

บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด


162/155 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

162/155 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด

ได้แก่ 0835559000542
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป่าตอง ลิลลี่ เพลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*