บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด


39/7 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/7 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรนท์ อิน ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*