บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด"

บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแนะนำเทคนิคการดำน้ำ และกีฬาทางน้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด


5/2 หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/2 หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด

ได้แก่ 0835559000569
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดามัน อควอ แมนต้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*