บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด


135/26 โครงการปฏักวิลล่า หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/26 โครงการปฏักวิลล่า หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0835559000577
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอทส์ ออน อิน (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*