บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด"

บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการถ่ายภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด


10/442 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/442 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด

ได้แก่ 0835559000585
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันนี่ เว็ดดิ้ง โฟโต้ คลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*