บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด"

บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด


115/2 หมู่ที่ 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/2 หมู่ที่ 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835559000593
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดรีม โฮมส์ รีล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*