บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด"

บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จัดสรรห้องพัก และรับจองห้องพัก จองรถ จองเรือให้กัสมาชิก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด


47/9 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/9 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000607
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ เวนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*