บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ และกีฬาทางน้ำทุกชนิด จำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด


1/14 หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/14 หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0835559000615
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิน ชาน ไดฟ์วิ่ง สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*