บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท นีน่าส์  กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกะบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกันทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด


40/19 หมู่ที่ 9 ซอยสุกี้ 93 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/19 หมู่ที่ 9 ซอยสุกี้ 93 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559000623
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีน่าส์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*