บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด"

บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าเรือ เรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ท ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด


75/31 ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/31 ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดามัน อะเมซิ่ง แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*