บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด"

บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยรับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด


65/537 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/537 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด

ได้แก่ 0835559000640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กฤติกาอันดามัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*