บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด"

บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด


39/73 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/73 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000658
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มแอล แอดไวเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*