บริษัท อควาโดลเซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อควาโดลเซ จำกัด"

บริษัท อควาโดลเซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อควาโดลเซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อควาโดลเซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อควาโดลเซ จำกัด


64/16 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อควาโดลเซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/16 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท อควาโดลเซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อควาโดลเซ จำกัด

ได้แก่ 0835559000674
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อควาโดลเซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อควาโดลเซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*