บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด"

บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด


9/73 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/73 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี สวีทส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000682
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี สวีทส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*