บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


32/5 หมู่ที่ 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/5 หมู่ที่ 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0835559000691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงสินไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*