บริษัท จีซีไอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีซีไอ จำกัด"

บริษัท จีซีไอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีซีไอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีซีไอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการศูนย์สุขภาพ ศูนย์ออกกำลังกายหรือสถานออกกำลังกายทุกรูปแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีซีไอ จำกัด


369/95 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีซีไอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

369/95 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท จีซีไอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีซีไอ จำกัด

ได้แก่ 0835559000704
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีซีไอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีซีไอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*