บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด"

บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ขาย ซื้อ จัดสรร พัฒนาและดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด


155/4 ซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/4 ซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000712
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเชี่ยนไซด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*