บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด"

บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเสริมสวย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด


181 ล็อคที่ AS02-03 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

181 ล็อคที่ AS02-03 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด

ได้แก่ 0835559000721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ ทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*