บริษัท พลูโตเน่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลูโตเน่ จำกัด"

บริษัท พลูโตเน่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลูโตเน่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลูโตเน่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลูโตเน่ จำกัด


51/1 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลูโตเน่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/1 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท พลูโตเน่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลูโตเน่ จำกัด

ได้แก่ 0835559000739
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลูโตเน่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลูโตเน่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*