บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริหารทรัพย์สิน ดูแลสาธารณูปโภคของโครงการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


98/181 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/181 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835559000747
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*