บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด"

บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านจัดสัมมนา บริการด้านอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ พาหนะที่ใช้ในการจัดประชุมบริการจัดฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด


14/2 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/2 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด

ได้แก่ 0835559000755
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซียูแฮรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*