บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด"

บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายยางรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด


24/36,24/37 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/36,24/37 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด

ได้แก่ 0835559000771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกการยาง(2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*