บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าและบริการสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด


78/45 หมู่ที่ 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/45 หมู่ที่ 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

แผนที่บริษัท บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835559000798
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซน่า แพน แอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*