บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด"

บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด


101/66 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิเดชน์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/66 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิเดชน์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835559000801
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลัลลา บุ๊คกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*