บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดงานเลี้ยง ให้คำปรึกษาวางระบบงานบ้านและวิลล่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด


55/34 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/34 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835559000810
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูม เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*