บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ในเรื่องการบริหารจัดการ การตัดสินใจทางด้านการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด


29/32 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/32 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0835559000828
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*