บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด"

บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด


143/20 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

143/20 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด

ได้แก่ 0835559000836
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบร์เท็ดดี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*