บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด"

บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ให้เช่า บ้านอาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด


89/15 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/15 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000844
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซุปเปอร์ แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*