บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด"

บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเนย การผลิตเนยแข็งและเนยก้อน เช่น ครีมชีส โฮลมินค์ชีส โพรเซสซีส การผลิตเนยใส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด


260/31 หมู่ที่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

260/31 หมู่ที่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด

ได้แก่ 0835559000852
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชีส แฟ็คโทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*