บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด"

บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบติดตั้งและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอาคารสำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด


25/3 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/3 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด

ได้แก่ 0835559000861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินดี้ เดคคอร์เรชั่น 88 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*