บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด"

บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด


59/325 หมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/325 หมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท คลิกโฟร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000879
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลิกโฟร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*