บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด"

บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด


8/72 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/72 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท พีพี ดีคอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด

ได้แก่ 0835559000895
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพี ดีคอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*