บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด"

บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ตัวแทน ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด


54/36 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/36 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000909
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสนกษัตริย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*