บริษัท นิทแซม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิทแซม จำกัด"

บริษัท นิทแซม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิทแซม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิทแซม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจที่พักอาศัย ลักษณะค้างคืน ให้เช่าเป็นรายเดือนและรายวัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิทแซม จำกัด


47/70 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิทแซม จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/70 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท นิทแซม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิทแซม จำกัด

ได้แก่ 0835559000917
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิทแซม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิทแซม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*