บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


52/37 หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/37 หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000933
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*