บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด"

บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม และจำหน่ายของที่ระลึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด


52/250 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/250 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด

ได้แก่ 0835559000941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รอยัล ซิลค์ พาเลซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*