บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขายส่งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด


98/36 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/36 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559000950
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*