บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม อุปกรณ์เสริมสวย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


63/682 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/682 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0835559000968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอ ตูเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*