บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด"

บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่ ให้เช่าพื้นที่ และจัดการพื้นที่อาคาร พื้นที่จอดยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด


80/154 หมู่บ้านศุภาลัยซิตี้ฮิลล์ ถนนตรัง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/154 หมู่บ้านศุภาลัยซิตี้ฮิลล์ ถนนตรัง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000976
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทู เมเนจเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*