บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำแนะนำด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด


98/29 หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/29 หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835559000984
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*