บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬากอล์ฟ และการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด


185/185 หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185/185 หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด

ได้แก่ 0835559000992
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ เค กอล์ฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*