บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด"

บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด


9/464 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/464 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ได้แก่ 0835559001000
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เอ. พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*