บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด


124/259 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/259 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559001018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลัคชูรี่ทรานสปอร์ตภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*