บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด"

บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสปาเพื่อการสร้างความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกโยคะ วารีบำบัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด


22/7 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/7 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โดมาเล็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*