บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด"

บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ให้เช่าจอดเรือ อู่เรือ ให้เช่าเรือ ซื้อขายเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด


88 ถนนเทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 ถนนเทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย มารีน่า เบย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*