บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด


469 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

469 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835559001042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค แอนด์ พี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*