บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด"

บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเช่า ให้เช่า ซื้อขาย รับขายฝาก ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด


93/6 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/6 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด

ได้แก่ 0835559001051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หย่ง เหริน หง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*