บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้คำแนะนำและจัดอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด


79/231 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/231 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559001069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็ม มีดี กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*