บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด"

บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด


73/183 หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/183 หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด

ได้แก่ 0835559001077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม บาเลียริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*